فیلم فارگو HDP8500

 • فیلم 84800 مناسب برای پرینتر چاپ غیرمستقیم
 • تعداد چاپ : 1500 پرینت
 • پارت نامبر  84800
 • فیلم84800 برای پرینتر فارگو HDP8500 مصرف میشود.

توضیحات

فیلم فارگو HDP8500

در کارت پرینترهای HDP8500 مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ کارت ریبون رنگی به همراه فیلم فارگو میباشد.در واقع به دلیل مکانیزم خاص چاپ غیر مستقیم این نوع کارت پرینتر، ریبون و فیلم در فرآیند چاپ مورد استفاده قرار میگیرند.

کارت پرینترهای خانواده HDP تصویر کارت شما را در سطح زیرین لایه شفافی بنام فیلم چاپ میکنند. سپس این فیلم بر روی سطح کارت کشیده میشود و چاپ کارت صورت می گیرد.

طول عمر مفید فیلم:

فیلم فارگو در صورتی که تحت شرایط مناسب نگهداری شوند تا یک سال عمر مفید خواهند داشت. ریبون هایی که بیش از یک سال و در شرایط نامطلوب نگهداری شوند غالباً چاپ مناسب و مطلوبی نداشته و هزینه‌های بالایی جهت تعمیر و نگهداری و یا چاپ مجدد کارت را بر شما تحمیل خواهند کرد.

مشخصات:

 •  پارت نامبر :۸۴۸۰۰
 • برند و کد محصول: FARGO 8500
 • تعداد چاپ: ۱۵۰۰ عدد کارت
 • فیلم فارگو ۸۵۰۰ تنها بر روی کارت پرینتر فارگو HDP 8500  قابل استفاده است

 

*برای اطلاع از قیمت  فیلم فارگو HDP8500 با کارشناس فروش تماس حاصل فرمایید.

 

Fargo 84800 Standard Clear Film – HDP8500 – 1,500 prints

 • Manufacturer and item#: Fargo 84800
 • Clear HDP retransfer film
 • ۱,۵۰۰ prints
 • Fargo 84800 film is for use with Fargo HDP8500 ID card printers

 

Fargo 84800 Retransfer Film Description

Fargo HDP Film is required for printing cards with Fargo HDP printers.

Fargo HDP printers print your card image to underside of 84800 HDP film. The film is then applied to the surface of the card, “sandwiching” the image between the film and the card.

Fargo card printers require specialized Fargo Clear 84800 HDP film to function properly. To maximize printed card quality and printer durability, use only genuine Fargo HDP film.

ID Wholesaler offers a low price guarantee on the 84800 Fargo HDP film.

Did you know that Fargo 84800 ribbons have a shelf life?

When stored under proper conditions, Fargo 84800 retransfer film ribbons typically have a shelf life of up to one year. Ribbons that are more than a year old, and improperly stored, will not print optimally and will likely end up costing more money and time in maintenance and in reprinting cards.

فهرست