نرم افزار صدور کارت card5

  • دسترسی های مناسب برای چاپ به صورت تکی وبه صورت دسته ای
  • قابلیت بارکد، QR code ، و انکودر کردن تمامی کارت های هوشمند

دانلود نرم افزار صدور کارت card five

توضیحات

نرم افزار کارت فایو برای چاپ و صدور کارت PVC استفاده می‌شود. این نرم افزار قابل استفاده با هر مدل پرینتر کارتی است. کارت هایی مثل کارت شناسایی و پرسنلی که شامل اطلاعات متغیر مثل نام، نام خانوادگی، عکس پرسنلی و … است باید با استفاده از نرم افزار ویژه، طراحی شود. سپس قابل چاپ توسط پرینتر کارت است.

  • نرم افزار کارت۵ یک نرم افزار صدور کارت، کامل با دسترسی های مناسب برای چاپ به صورت تکی وبه صورت دسته ای می باشد.
  •  شما با استفاده از این نرم افزار قادر خواهید بود  اطلاعات افراد یا شماره سریال، از طریق نرم افزار اکسز و  یا اکسل به این نرم افزار لینک داده  وبه صورت اتوماتیک چاپ و خروجی مطلوب را بگیرید.
  •  این نرم افزار قابلیت های نظیر بارکد،QR code ، وهمین طور انکودر کردن تمامی کارت های هوشمند و … را دارا می باشد.

دانلود نرم افزار صدور کارت card five